250x250.png

» Fakturační údaje

FAKTURAČNÍ ÚDAJE FAKTURAČNÍ ÚDAJE FAKTURAČNÍ ÚDAJE FAKTURAČNÍ ÚDAJE

 

Kamil KUNČICKÝ
Žermanice č.15
739 37
ŽERMANICE

Tel.: +420 773 04 27 13
finance@studiofrog.cz

IČO: 87911779
DIČ: CZ7910014981

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Československá obchodní banka, a. s.
Č.Ú.: 245552719/0300
IBAN: CZ00000000000000000
SWIFT: CEKOCZPP

OTZjY