250x250.png

»

Formáty papírů od A0 do A6 (rozměry v mm). Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m2 (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, ...) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm. ISO standard velikosti papíru (v mm).

A B C
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229
6 148 × 210 125 × 176 114 × 162
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Tolerance specifikované ve standardu jsou

• ± 1.5 mm pro rozměry až 150 mm
• ± 2 mm pro délky v dosahu 150 k 600 mm
• ± 3 mm pro rozměr nad 600 mm.

 

 

 

YWY2MGU4MT