250x250.png

»

DTP - zkratka pro angl. Desk Top Publishing, jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomocí osobního počítače (předtisková a grafická úprava dokumentu), kdy je použit WYSIWYG editor. Může se jednat o publikaci, která se následně tiskne s velkým nákladem (tisk např. offsetový), nebo i pouze dokument pro vytištění na kancelářské tiskárně.

 

 

 


N2ViN