250x250.png

DTP, GRAFIKA / Podrobné informace

DTP - zkratka pro angl. Desk Top Publishing, jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomocí osobního počítače (předtisková a grafická úprava dokumentu), kdy je použit WYSIWYG editor. Může se jednat o publikaci, která se následně tiskne s velkým nákladem (tisk např. offsetový), nebo i pouze dokument pro vytištění na kancelářské tiskárně.

Grafika - Pokud chcete abychom Vám připravili tiskový dokument nebo kompletní grafiku, sdělte nám své požadavky a my vyhotovíme cenovou nabídku a připravíme grafický návrh, ten Vám samozřejmě předložíme k posouzení a případným korekturám. Jakmile nám odsouhlasíte definitivní tiskovou verzi, předáme soubor do tisku. Budete li chtít, vyhotovíme Vám tzv. nátisk, což je vlastně ukázkový produkt, který by se měl jen minimálně lišit od produktu finálního. Nátisky se připravuje zejména v případech, kdy finální produkt je realizován offsetovým tiskem. Pokud potřebujete vyhotovit kreativní grafický návrh, navrhnout logo, vizitku nebo např. zpracovat kompletní grafiku firemní identity, pak jsou Vám k dispozici služby našich špičkových externích grafiků, kteří Vám mají co nabídnout.

INFO – předtisková příprava :

  • Tiskové dokumenty nám prosím zasílejte ve formátu PDF, pokud to nelze zajistit uveďte formáty, ve kterých tiskové soubory dodat můžete (JPG, TIFF, DWG, DXF apod.), o dalším postupu Vás pak budeme informovat.
  • Pro tisk plakátů připravte grafiku v barevném modelu CMYK.
  • Černá barva v grafice musí mít hodnoty CMYK=100/100/100/100, v opačném případě bude tato barva pouze odstínem šedé.
  • Formát dokumentu připravte v měřítku 1:1 a v rozlišení 300 dpi, v názvu tiskového dokumentu uveďte prosím i rozměry.

Tisk na spad – způsob tisku, při kterém je požadováno, aby byl papír potištěný až k okraji. V takovém případě je třeba připravit tisková data s přesahy (spadávkami), která se vytisknou na větší formát papíru a spadávky se odříznou.

Obvyklou a dosti častou chybou v přípravě tiskoviny bývá opomenutí oblasti spadu. V případě, že nějaký grafický motiv zasahuje až do kraje formátu nebo je použita podkladová grafika pod celým formátem je nutné vytvořit spadání. Formát dokumentu se ponechá ve výsledné velikosti ale pomocí vodících linek (v obrázku žlutý obdélník) se vytvoří oblast přesahující originální formát o 2mm na všechny strany. Grafické prvky, které zasahují až do kraje dokumentu umísťujeme až k těmto (žlutým) linkám a při návrhu počítáme s tím, že oblast spadu (mezi žlutou a modrou linkou) nebude ve výsledném formátu po ořezu vidět. Při ukládání souboru v programu Adobe Illustrator (nebo Corel Draw) do formátu PDF je nutné nastavit hodnotu Bleed na 3mm. Zatrhnutí volby Ořezových značek není nutné ale doporučuji to aby bylo při tisku okamžitě patrné, že soubor je nachystán se spady.

Tisk na zrcadlo – způsob tisku, při kterém na okraji požadovaného formátu (např. A5, A4, A3) zůstává nepotištěné místo (alespoň 5 mm). Bývá levnější než tisk na spad, protože je možné použít menší formát papíru, není třeba ořezávat a tisk probíhá rychleji.

 

 

 N2ZkN2Qw